Kodag

Vid välen finns en förening som har Highland cattle. Dessa har en dag för att dra in lite pengar.
Fiske(?)damm lotter och kaffe fanns på plats.

image

image

Och självklart var det bilen som fiskade upp som var allra bäst.