Båtmässan 

Traditionen bjuder att familjen går på mässan.igår var många montrar öppna för alla vilket gjorde att vi fick gott om dricka och äta. 

Då More hade en 55″ var vi ju tvungna att kolla in den. Roligast var glasgolvet. Bästa kojer var den allra längst fram. Bara nedgång genom lucka. Bästa barnkoj var kojer med våningar.

Vi besökte Princess och deras trevåningsbåt. Vakterna var på barnen att inte sitta någonstans, att inte det inte det… så tex kunde man inte sitta vid ratten, eller prova hur man äter vid bordet.. Att därefter gå bort till More.. där de bjöd in alla och tyckte att barnen kunde kolla in alla kojer… skillnad… ja mycket stor. Man kan undra varför Princess ens är med på mässan.

Mycket montrar om croatien.

Alla montrar hade godis…

Bäst… att själv få ro omkring i en gummibåt..och att kompisarna var med