fornborg på Safjället

Precis ovanför farfar och x-farmor finns en liten skog på ett litet berg.  Motionspåret som går hela vägen runt är drygt 2 km långt.
Men det finns historia. Fornborg som används för att speja på båtar som seglade in från askim och in i Fässbergsdalen. Då för 1000 år sedan var det vatten i stora delar av dagens Mölndal. Enligt en skylt var det ca 5 meter högt vatten i dalen, och mölndalsån var ”hav”. Hit seglade man.
Fässberg betyder ungefär ”berget där man förtöjer fartyg”. Det var nämligen så att Fässbergsdalen var en havsvik ända in på början av vikingatiden.
Av själva formborgen finns inget att se idag, men utsikten är fortfarande fantastisk.
Många fornborgar byggdes i slutet av järnåldern, det vill säga under skedet 400 e Kr – 1.050 e Kr.
Gångvägen till Formborgen var brant uppför. De senaste 20 åren har massor av stigar gjorts i Safjället. Så det är väldigt lätt att gå och hitta.
Väl uppe på berget blev det fika. Senare väntade tårta.